Blog updates

Latest news & updates
Nieuws

Persbericht: Studenten TU Delft zien uitdagingen in Zutphen

19 september 2017
Studenten TU Delft presenteren hun visie op de Nieuwstad en omgeving in het auditorium van de Musea Zutphen

ZUTPHEN, 15 september 2017 – Twintig internationale studenten “Heritage and architecture” van de TU Delft zijn deze week neergestreken in de pastoriewoning aan de Tengnagelshoek. Zij zijn de eerste lichting die gaat afstuderen op “Zutphen”. Vanuit deze nieuwe “Erfgoedwerkplaats” gaan zij onderzoek doen naar een gebiedsgerichte aanpak voor onder andere “Klein Vaticaan”, de Nieuwstad en omgeving. Belangrijk thema hierin is een duurzame omgang met erfgoed en ruimtelijke ordening. Vrijdagmiddag presenteerden zij hun eerste inzichten in het auditorium van de Musea Zutphen.

Tijdens een week met excursies en lezingen in Zutphen, ontwikkelden de studenten een visie op de stad en Nieuwstad en zij werkten scenario’s uit voor de toekomst. Om de beurt presenteerden zij vrijdagmiddag hun kijk op het stadsdeel en de kansen die zij zien voor de Nieuwstad en omgeving. Uitdagingen die ze benoemden waren bijvoorbeeld een “niet uitnodigende straat”, “winkelleegstand” en “verborgen schatten” – zoals de afgesloten hofjes. Moet je de oversteek van de Turfstraat naar de Nieuwstad veranderen om de twee delen meer bij elkaar betrekken of moet je juist het eigen karakter van de Nieuwstad versterken? Kan er meer groen komen, door bijvoorbeeld de hofjes open te stellen? Zijn er nieuwe attracties nodig om mensen meer naar de Nieuwstad te trekken? Kan de parkeerplaats op de Basseroord aantrekkelijker worden gemaakt?

‘Historie als basis’

De eindpresentaties van deze week zijn meteen de start van het onderwijs voor de komende jaren. „Het ontwerpen aan Zutphen houdt nooit op”, sprak ook burgemeester Annemieke Vermeulen. Zij zocht de studenten op in de Erfgoedwerkplaats. „De stad blijft van gezicht veranderen en dat is mooi. Onder die vele gezichten ligt onze oude basis. Die visie staan we ook voor; historie als basis voor een nieuwe toekomst.” „We verwachten veel van jullie afstudeerscripties en zijn benieuwd naar de inspiratie die het kan geven om van onze mooie stad een nog aantrekkelijkere stad te maken.” Dat is waarmee de studenten nu aan de slag gaan. „Dit is een veelbelovende start”, vatte Job Roos van de TU Delft de resultaten van deze eerste week samen.

Erfgoedwerkplaats

De pastoriewoning aan de Tengnagelshoek blijft de uitvalsbasis. De afstudeerstudies zijn onderdeel van een breder onderzoek wat de TU Delft in opdracht van de Provincie Gelderland uitvoert. Dit vierjarige onderzoek moet leiden naar een nieuwe visie op een duurzame omgang met erfgoed.

Write a Comment